Monday, August 18, 2014

Fabric closet

Jullie zullen wel denken, wat duurt dat lang met die stofjes opvouwen, maar ik vond het ontzettend veel werk. Gelukkig ben ik nu helemaal klaar, dus de kastdeuren mogen open ;-)

You must be thinking, what is taking her so long with folding the fabrics, but I thought it was an awful lot of work. Luckily I'm now ready, so the closet doors may open;-)


Tadaaa ... valt dat even vies tegen of niet? Niks geen stapel mooie gekleurde lapjes die je tegemoet stralen, maar een kast vol kartonnen kistjes.

Tadaaa... not a picture you thought to see, didn't you? No beautiful colored fabrics on the shelves, but a closet full of cardboard boxes.


Voorheen had ik de stofjes op elkaar gestapeld per kleur, maar steeds vielen die stapels om. Knettergek werd ik ervan. Toen kwam ik op het idee om dan dozen op hun kant te leggen en ze daarin op te stapelen. Heel de kast stond vol met dozen zoals hier op de foto ...

Before I had the fabrics on top of each other by colour, but they keep on falling. It made me nuts. Then I came upon the idea to put them in boxes. The whole closet was full of boxes like here on the picture ...


Het zag er heel kleurrijk uit als je de kast open deed, maar echt gebruiksvriendelijk was het niet. Als je een lapje zocht, dan moest je toch steeds die hele stapel eruit nemen, want deed je dat niet en trok je er zo een lapje tussenuit, dan lag binnen een mum van tijd die hele stapel overhoop. 

It looked very colorful when you open the closet, but really user friendly it was not. If you looked for a fabric, then you had to take al the fabrics out of the box. If you didn't do that, and just pulled out one fabric, it all was very messy in no-time.


Ook hier werd ik dus knettergek van, dus werd er naar een andere oplossing gezocht. Nu kon ik plastic bakken gaan kopen, maar ik moest er best veel hebben en laten we eerlijk wezen, ... voor dat geld kunnen veel lapjes gekocht worden ;-)
Toen zag ik bij de plaatselijke supermarkt kartonnen kistjes waar kersen in lagen en zag hoe mooi die gestapeld konden worden. 

Also from this system I went crazy, so I was looking to another solution. Now I could go buy plastic boxes, but I had to need pretty much of those and let's face it, ... for that money you can buy a lott of fabrics ;-) 
Then I saw at the local grocery store cardboard boxes with cherries in it and saw how wonderfull they could be stacked.


Ik vroeg aan de bedrijfsleidster of ze me een partij van die kistjes apart kon houden en dat was helemaal geen probleem. Elke week kon ik er een aantal komen halen. Michiel maakte me wat extra planken in de kast, want het bleek dat ik er maar 6 op een plank kon zetten omdat 1 kistje vol lapjes behoorlijk wat weegt (ruim 4 kg).

I asked the manager of the shop if they could keep me a lot of those boxes apart and that was no problem at all. Each week I could come get some. Michiel made me some extra shelves in the closet, because it turned out that I could put only 6 boxes on one shelf because  1 box full of fabric weights heavy (over 4 kg).


Ik verbaasde me erover hoeveel lapjes in een kistje pasten. Had ik eerder 2 dozen op hun kant staan met een stapel stofjes erin, nu gingen die allemaal in 1 kistje. Elk kistje had wel plaats voor zo'n 120 - 140 lapjes. Het enige nadeel was wel, dat ik al mijn lapjes opnieuw moest opvouwen. Ik sneed een stuk karton op maat (hoogte van het kistje) en kon beginnen ...

It surprised me how many fabrics fit in one box. Had I before 2 boxes on their side with a stack of fabrics in it, now they all fit in 1 cherry box. Each box has place for about 120-140 fabrics. The only downside was that I had to fold up again all my fabrics. I cut a piece of cardboard to size (height of the box) and could start ...Als ik van een bepaalde stof ook wat rest stukjes had, ...

If I had some smaller pieces of a particular fabric, ...


dan nam ik de kleinste stukken en vouwde die dubbel. Die legde ik dan op het grootste stuk, ...

then I took the smallest pieces and folded that double. Which I then put on the biggest piece, ...en deze werd dan gewoon opgevouwen rondom het karton.

and this was then just folded up around the cardboard.


Uiteraard had ik ook lapjes die echt te klein waren om op te vouwen, die werden op kleur gesorteerd en apart in plastic bakken gedaan.

Of course I also had pieces of fabrics that were really too small to fold, I sorted them out on color and put them in plastic boxes.


Deze bakken kon ik ook op elkaar stapelen en ze staan apart op een plank. Ideaal voor applicaties of andere kleine blokjes. Ernaast ligt een stapeltje met stofjes die mooie afbeeldingen hebben.

These boxes I could stack also and they are apart on a shelf. Ideal for appliqué  or other small blocks. Next to it is a pile with fabrics that have beautiful images.


Nu had ik ook nog behoorlijk wat lappen die gewoon te groot waren om op te vouwen zodat ze in de kersen kistjes pasten, daar moest ik iets anders op verzinnen. Ik nam een bananen doos en beide helften kon ik vullen met mijn grote lappen.

Now I had also still a lot of fabrics that were just too big to fold, so they fit in the cherry boxes, I had to come up with something else for those. I took a banana box and both halves I could fill with my big pieces.


Nu hebben jullie dus mijn lapjeskast gezien, tenminste 1 helft. In de andere helft liggen de kinderstofjes, halloween stofjes, kerst stofjes, de effen stofjes etc. en nog wat projecten waar ik mee bezig ben. Hiervan heb ik geen foto's gemaakt want dat zit gewoon allemaal in grote plastic bakken. Ik heb wel nog foto's gemaakt van de kersen kistjes met inhoud, tenslotte had ik beloofd om mijn stofjes te laten zien ;-)

Now you have seen my fabric closet, at least 1 half. In the other half are the children's fabrics, halloween fabrics, Christmas fabrics, the plain fabrics etc. and some projects I am working on. I made no pictures of these because that is just all in large plastic boxes. But I did made pictures of the cherry boxes with content, because I promised to show my fabrics ;-)

Rozen stofjes / Roses fabrics

Blauwe stofjes / Blue fabrics

Groene stofjes / Green fabrics

Bruine stofjes / Brown fabrics

Wit, creme en beige stofjes / White, creme and beige fabrics

Zwart en grijze stofjes / Black and grey fabrics

Wit en creme lapjes met een kleurtje / White and creme fabrics with another color

Roze stofjes / Pink fabrics

Rode stofjes / Red fabrics

Zee groene en paarse stofjes / See green and purple fabrics

Oranje en gele stofjes / Orange and yellow fabrics

Ik zal je eerlijk zeggen dat het maken van bovenstaande foto's me aan een kant best een onbehagen gevoel gaf, want ik wil er echt niet mee zeggen "kijk eens wat ik allemaal heb". Ik weet dat er genoeg quiltsters zijn die niet zoveel stofjes hebben, anderzijds zijn er ook die veel meer hebben en denken, ... is dat alles. Maar ik had nu eenmaal beloofd om ze te laten zien en ja, ... ik ben stofjes verslaafd ... zo dat is eruit ;-)

I will honestly say that making pictures of my fabrics, gave me a discomfort feeling, because I really don't want to say "look what I have". I know there are many quilters that don't have a lott of fabrics, on the other hand, there are also those with many more fabrics and think, ... is that all she has. But I promised to show them and yes, I'm addicted to fabric ... so ... that is said ;-)


Ik moet wel zeggen dat, terwijl ik bezig was met al die lapjes op te vouwen, ik weer stofjes tegen kwam die ik vergeten was dat ik ze had en een ander groot voordeel is, ...
door het nieuwe opvouw systeem heb ik nu ruimte over in mijn kast, er is nog plaats voor 8 kersen kistjes ... oei, ... laat Michiel het maar niet horen ;-)

I have to say that, while I was folding all that fabric, I came across fabrics that I had forgotten that I had them and another great advantage is, ... 
with the new folding system I now have space left in my closet, there is room for 8 more cherry boxes ... oops, ... let Michiel not hear it ;-)Monday, August 11, 2014

Quilt rack on the wall

Gesprek afgelopen week tussen Michiel en mij:
Ik: "Michiel ?".
Michiel: "Ja schat".
Ik: "Heb jij nog hout in de garage staan?".
Michiel: "Ligt eraan waarvoor, maar er ligt genoeg".
Ik: "Nou, het zou wel handig zijn als ik iets op de quiltkamer heb waar ik mijn quilt tops op kan hangen die ik nog moet doorquilten".
Michiel: "En waar moet dat dan komen?".
Ik met mijn liefste glimlach: "Ik heb nog een klein stukje muur vrij achter de deur. Perfekt voor een quilt rek aan de muur".

Conversation last week between Michiel and me:
Me: "Michiel?".
Michiel: "Yes dear".
Me: "Do you have wood in the garage?".
Michiel: "Depends for what, but there is enough".
Me: "Well, it would be useful if I have something in the quilt room where I can hang my quilt tops that still need to be quilt".
Michiel: "And where would you put it?".
Me with my sweetest smile: "I still have a small piece of wall free behind the door. Perfect for a quilt rack on the wall ".


En zo kwam het dat er gistermiddag volop gemeten, gezaagd en geboord werd door Michiel terwijl ik beneden lapjes zat te vouwen. Met die lapjes hoop ik over een paar dagen toch echt klaar te zijn. Toen ik te horen kreeg dat het klaar was, liep ik snel naar boven, ...
"Ohh je hebt me een klimrek aan de muur gemaakt hahaha, maar hij is GEWELDIG !".

And so it was that there was plenty of measured yesterday afternoon, sawn and drilled by Michiel while I sat down fabrics to fold. With those fabrics, I hope in a few days really to be ready. When I was told that it was done, I ran up quickly,...
"Ohh you have made me a climbing rack on the wall hihihi, but it's GREAT!".
 
 
Nu heb ik plaats genoeg om de quilt tops op te hangen die ik nog door moet quilten. Zoals je kunt zien zijn er dat drie.
 
Now I have plenty of space to hang my quilt tops that I still need to quilt. As you can see I have three.
 
 
Bovenaan hangt de Chocolate and Blueberry Stars (klik om meer over deze quilt te zien).
 
On top there is the Chocolate and Blueberry Stars (click to see more about this quilt).
 
 
Daaronder hangt de Quilt of Love met een mooie zachte wollen vulling erin (klik om te lezen waarom deze quilt Quilt of Love heet). Als laatste is daar de When the frost is on the pumpkin quilt (klik om meer te zien van deze quilt).
 
Below it hangs the Quilt of Love with a nice soft wool batiing in it (click to read why this quilt Quilt of Love is called). Finally, there is the When the frost is on the pumpkin quilt (click to see more of this quilt).
 
 
Wat is het heerlijk dat deze quilts nu ook een plekje hebben gekregen, ook al is het achter de deur.
 
It is such a joy that these quilts now have gotten a place, even if it is behind the door.
 
 
Een quiltrek van 1 meter breed voor maar een paar euro. Het hout uit de garage en de stangetjes van de doe-het-zelf zaak. Ik ben er super blij mee Michiel !

A quilt rack of 1 m. wide for just a few euros. The wood from the garage and the hanging bars of the DIY shop. I am very happy with it Michiel!
 
 
En de anti stress kit die achter de deur hing, hangt nu op de deur. Ik hoop hem niet nodig te hebben ;-)

And the anti-stress kit that hung behind the door, now hangs on the door. I hope not to need it;-)
 
 

Monday, August 4, 2014

My quiltroom

Gisteren dan eindelijk eens tijd om foto's te maken van mijn quiltkamer. Wat later dan gepland, maar nadat de logeerkamer, onze slaapkamer en de quiltkamer op orde waren, werd ook de zolder op de 2e verdieping  flink onder handen genomen. 
Yesterday I had finally time to take pictures of my quilt room. A bit later than planned, but after we did the guest room, our bedroom and the quilt room, we organized the attic on the second floor.


Veel dozen met spullen die we niet meer nodig hadden, werden naar de goede doelen winkel gebracht. De opbrengst, na verkoop van de spullen, wordt aan goede doelen gegeven.
Maar terug naar de quiltkamer, ...ik geniet steeds weer als ik de trap op loop naar boven.

Many boxes of stuff we no longer needed, were brought to the charity shop. The proceeds, after selling the stuff, is given to charity.
But back to the quilt room, ... I enjoy again and again if I go up the stairs.Eenmaal op de quiltkamer staat rechts een grote 4-deurs kast: de kast waar al mijn stofjes in liggen. Aan de deuren hangen rieten hartjes, tenslotte is het een kast vol met lieve schatten stofjes.

Once in the quilt room on the right is a large 4-door wardrobe: the closet where all my fabrics are in. On the doors are hanging wicker hearts, after all, it is a closet full of sweet treasures fabrics.


Aan de achterkant van de kast is volop ruimte om mijn quilt linialen op te hangen.

At the back of the wardrobe is plenty of space for my quilt rulers to hang.

Ook is daar nog plaats voor mijn ladenkast, die vol zit met kralen en knopen, in allerlei soorten en maten.

Also there is still place for my chest of drawers, which is full of beads and buttons, in all shapes and sizes.


Op de ladenkast staat weer een klein ladenkastje waar de kleine knoopjes in zitten, netjes gesorteerd op kleur. Je zou het zo niet zeggen, maar in elk laatje zitten ongeveer zo'n 600 knoopjes en dan nog komt het wel eens voor dat ik net niet de juiste knoop heb ;-)

On the chest of drawers is a small chest of drawers where my tiny buttons are in, neatly sorted by color. You would not say it, but in each drawer are about 600 buttons and then still it sometimes happen that I just don't have the right button ;-)En om de hoek van de kamer ook nog goed te benutten, staat daar de bak en de ton waarin mijn stof restjes zitten. Allemaal kleine stukjes waar ik regelmatig in zit te zoeken, want voor applicaties zijn ze prima.

And so the corner of the room is also good use, the bin and the box, in which my fabric scraps are in. All small pieces of fabric, where I regularly search in, because for applications they are fine.


Dan kom ik bij het kleine boekenkastje, lang geleden eens gemaakt door mijn zwager. Het bied genoeg ruimte voor doosjes en kistjes die weer vol zitten met zigzagband, lint, sier buttons, touw soorten etc.

Then I get to the small bookcase, long ago once made by my brother in law. It provides enough room for boxes and cases which packed with ricrac, ribbons, ornamental buttons, small rope etc.


Op de kleine boekenkast staat het antiek kastje dat ruimte bied aan mijn potten met parelmoer knopen, klein en groot. Dit zijn toch wel mijn lievelingsknopen, die ik regelmatig gebruik op borduurwerkjes. Ook staat er de pijpenhouder van Michiels vader, die jaren geleden overleed en die nu dienst doet als schaartjes houder.

On the small bookcase is the antique cabinet that offers space to my jars with mother of Pearl buttons, large and small. These are my favorite buttons, I often use them on my stitching projects. There is also the pipes holder of Michiels father, who died years ago and that now serves as scissors holder.


Dan komen we aan bij de antieke 3 deurskast. Omdat we met de interne verhuizing meteen een andere slaapkamer hadden gekocht, hadden we deze kast over. Ik claimde hem gelijk voor de quiltkamer en ik kon er mooi mijn brei/haak garens in opbergen en mijn borduurprojecten. In de lades ligt mijn borduurlinnen.
Then we arrive at the antique 3-door wardrobe. With the internal move we also bought another bedroom, so this wardrobe I didn't need there anymore. I claimed it right away for the quilt room and I could store my knit/crochet yarns in there and my stitching projects. In the drawers are my embroidery linen.


In de volgende hoek staan mijn bakken met quiltprojecten oftewel UFO's en zoals je ziet, zijn er dat genoeg ;-) Aan het rekje erboven hangt het grote hart dat ik eens van mijn lieve vriendin Gerry kreeg.

In the next corner are my boxes with quilt projects (UFO's) and as you can see, there is enough;-) At the rack above hangs the great heart that once I got from my dear friend Gerry.Twee muren gehad, nog twee te gaan, ... we komen aan bij de 2 DMC kasten die ik eens kocht van een winkelier die met haar winkel stopte. Nu had ik eindelijk plaats voor mijn voorraad DMC. Heerlijk om zelden mis te pakken als ik aan het borduren ben. Op de kasten plaats voor potten met belletjes en kleine klosjes.

Two walls I showed, still two to go, ... we arrive at the 2 DMC cabinets that I once bought from a retailer who stopped with her shop. Now I finally had a place for my stock DMC. On the cabinets the pots with bells and small bobbins.


De grote tafel is onder het raam geschoven. Plaats genoeg om een quilt te dubbelen of om lapjes op uit te zoeken.

The big table is under the window. Place enough to sandwich a quilt or to sort out my fabrics.


Op de tafel het bakje met lapjes die alvast bestemd zijn voor de quilt die ik voor Michiel wil gaan maken naar een patroon van Susan Smith. Maar dat zien jullie wel als ik daaraan begin ;-)

On the table the fabrics that are intended for the quilt that I want to make for Michiel with a pattern of Susan Smith. But that you will see when I start with it ;-)


Tegen de laatste muur staat de antieke commode die bij de klerenkast hoort. Ruimte genoeg voor mijn breinaalden en allerlei knutselspullen.

Against the last wall is the antique chest of drawers that belongs to the 3-door wardrobe.. Space enough for my knitting needles and all kinds of craft supplies.Bovenop de commode staat mijn favoriete quiltboek; The Fabric of Society van Annette Gero. Dit boek is puur genieten en ik kijk er regelmatig in.

On top of the chest of drawers stands my favorite quilt book; The Fabric of Society by Annette Gero. This book is pure delight and I look regularly in it.


Op het randje net onder de spiegel was ruimte voor mijn kaarthouders. Daar konden mooi de kaarten van (Quilting) Jeannet in staan.

On the edge just below the mirror was space for my card holders. That was perfect to display the cards of (Quilting) Jeannet.


Tot slot nog een boekenkast waarin mijn quiltmania's, quiltboeken en quiltpatronen staan. Ook plaats voor de dozen met allerlei kantjes die ik regelmatig gebruik. Bovenop de kast staan mijn houten breipotten. Mijn andere brei, haak en borduurtijdschriften staan in boekenkasten op zolder, net als mijn jaargangen Ariadnes, daar was hier geen plaats meer voor.

At the end a bookcase in which my quiltmania's, quilt books and quilt patterns are. Also room for the boxes with all kinds of lace that I regularly use. On top of the bookcase are my wooden knitting pots. My other knit, crochet and embroidery magazines are in bookcases in the attic, because there was no more place for it in the quiltroom.


En wie zie ik daar, ... Hoi Brumelda !
Brumelda houdt alles goed in de gaten en zorgt ervoor dat de lapjes in de kast zich goed gedragen. Ze heeft gezelschap van Pumpkin Cat en van de muisjes Sam en Julia.

And who I see there,... Hi Brumelda!

Brumelda keeps an eye on everything and makes sure that the fabrics in the closet well-behaved. She has company of Pumpkin Cat and the mice Sam and Julia.


Achter de deur hangt nog steeds een overblijfsel van toen de quiltkamer de slaapkamer van zoonlief was. Altijd handig als eens een quilt project niet wil lukken ;-)

Behind the door still hangs a remnant of when the quilt room was the bedroom of my son. Always useful if I have a quilt project that does not go well ;-)


Ik ben aan het einde gekomen van mijn rondje quiltkamer. Wat zeg je? Ben ik vergeten om de deuren te openen van mijn lapjeskast? Neehoor, dat heb ik bewust gedaan, want ik ben met een ander opvouw systeem bezig voor de lapjes en daar ben ik nog niet mee klaar. Zo gauw ze netjes opgevouwt liggen, maak ik de deuren verder open ;-)

I am coming to the end of showing quilt room. What do you say? I forgot to open the doors of my fabric closet? Not at all, I did that on purposes, because I'm busy with another folding system for my fabrics and I am not yet finished. When they are all neatly folded, I will open the doors ;-)